Woonadviescommissie Culemborg

Sinds de oprichting van de WoonAdviesCommissie Culemborg in 2009 hebben wij met veel inzet en plezier gewerkt aan onze taak, nl. het toetsen van bouwprojecten in hun ontwikkelingsfase en hebben wij KleurrijkWonen en de gemeente Culemborg geadviseerd over aanpassingen en/of toevoegingen die het gebruik van woningen verbeteren.

Jammer genoeg hebben wij gedurende het laatste jaar gemerkt dat er voor ons nog nauwelijks hierin een taak is weggelegd.

Dit wordt o.i. voornamelijk veroorzaakt door het feit dat grote delen van de te bouwen woningen al “in de fabriek” worden geproduceerd. Hierdoor is er weinig tot geen ruimte meer voor onze adviezen. Dit werd nog eens bevestigd door de nieuwbouw in de Lokkershoek in Culemborg. Onlangs hebben wij daar met eigen ogen kunnen zien dat complete daken met een hoogwerker op de huizen worden geplaatst.

Een en ander heeft ertoe geleid dat wij na uitvoerig intern overleg hebben besloten per 1 januari 2016 te stoppen met onze activiteiten.

Het is met grote spijt dat wij deze beslissing hebben genomen.