Doelgroepen

 

 • Sociale woningbouw.
  Dit betreft huurwoningen, herstructureringsprojecten.
 • Zorgwoningen.
  Hierbij gaat het om woningen waarbij naast het woonaspect ook
  sprake is van een zorgfunctie, bedoeld voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
 • Seniorenwoningen.
  Er wordt gekeken naar de kwaliteit van wonen voor ouderen waarbij het mogelijk gebruik van hulpmiddelen een grote rol speelt.
 • Particulieren.
  Ook aspirant-kopers kunnen van de deskundigheid van de WACC
  gebruik maken. Aan de hand van de bouwtekening kan de WACC aan particulieren advies uitbrengen met als doel het verhogen van de woon-/gebruikskwaliteit.
 • Openbare gebouwen.                                                                            algemene toegankelijkheid.