Symposium 29 oktober 2013

Op 29 oktober 2013 organiseerde de WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) een symposium met als titel ”Verhuizen of niet?”.

De doelstelling van het symposium

Van ouderen wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt van hen en van beleidsmakers een andere kijk op hun toekomst. Wat is er nodig om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en hoe denkt de professional hierop in te spelen?

De doelgroep van het symposium

Beleidsmakers en bestuurders van woningcorporaties, gemeentes, zorginstanties, welzijnsorganisaties; projectontwikkelaars, aannemers, ouderenbonden, voorlichtings- en adviescommissies en geïnteresseerde burgers.

Het programma zag er als volgt uit:

Mevrouw Hennie Smidt (voorzitter WACC) heette de aanwezigen van harte welkom, waarna de volgende sprekers een inleiding hielden.

————–

Drs. Leonie Huibers, (adviseur Leefbaarheid en Maatschappelijke Ontwikkeling bij Bloeii Advies en Ontwikkeling) te Deil.
Titel: Twijfel is vaak het begin van wijsheid.

Drs. ir. Paul van Weezel Errens, eigenaar van VWEadvies te Arnhem.
Titel: Woningdelen: woonconcepten met toekomst voor o.a. senioren.

—————

Intermezzo door Nicoline van de Beek, theatermaakster.

—————

Commentaar van de aanwezigen op de stellingen van de inleiders.

—————

Intermezzo door Nicoline van de Beek, theatermaakster.

—————

Ir. Janita van Riggelen, specialist in bouweducatie bij Ontwerp- en Adviesbureau BouwWijs te Rijssen.
Titel: Wij verhuizen niet! (On)mogelijkheden voor aanpassingen eigen woning.

Ir. Marc Prosman, architect en oprichter van MARC PROSMAN ARCHITECTEN bv te Amsterdam.
Titel: Ontwikkelingen in intramurale woonvormen.

—————

Commentaar van de aanwezigen op de stellingen van de inleiders.

—————

Paneldiscussie o.l.v. mr. Dieke Frantzen (projectmanager zorg en welzijn en initiatiefneemster tot oprichting van de WACC).

Stelling van Leonie Huibers:

De huidige veranderingen maken het beter voor de mens.

[Discussie: vooral over financiële kant voor sommigen]

—————

Stelling van Paul van Weezel Errens:

‘Als in een studentenhuis’ is beter voor de mens en de zorg.

[Discussie: vooral over de cultuuromslag & thuiszorg ARBO]

—————

Stelling van Janita van Riggelen:

Passende omgeving en woongebouw is beter voor de mens. Geen veranderingen. Ik bepaal zelf.

[Discussie: maar wel flexibel blijven bouwen]

—————

Stelling van Marc Prosman:

Verpleeghuis is goed voor de mens met Alzheimer.

[Discussie: respect, voldoende prikkels, flexibele geslotenheid]

—————

Evaluatie

Evaluatie door prof.dr. emeritus Johanna E.M.H. van Bronswijk
(Technische Universiteit Eindhoven (bouwkunde), Editor of Gerontechnology, Vice-President of the International Society for Gerontechnology).

Drs. Leonie Huibers

Alles wordt anders in onze tijd ……….

We gaan niet verhuizen, we blijven wonen in ons eigen huis.

We kunnen niet meer rekenen op ondersteuning door de gemeente en betalen onze eigen woonkosten en woonaanpassingen. We schenken bij leven niet aan onze kinderen, want we hebben ons vermogen later zelf veel te hard nodig.

We organiseren zelf de zorg die we thuis nodig hebben want de verzorgingshuizen worden afgeschaft.

—————

Drs. ir. Paul van Weezel Errens

Voor toekomstige nieuwbouw:

Organiseer je eigen leven, maar besef daarbij dat de pensioenen omlaag en de woonkosten omhoog zullen gaan.

In de toekomst zullen 40% van de huishoudens bestaan uit één persoon. De eenzaamheid zal stijgen.

Probeer dit te voorkomen. Deel de woning met een ander (dus in de toekomst minder LAT-relaties). Vroeger 3-generatiehuis, straks als in een studentenhuis? Nu nog niet: het kost je een deel van je AOW.

—————

Ir. Janita van Riggelen

Je huis aanpassen versus jezelf aanpassen.

De woning is vaak aanpasbaar (vervangen, aanbrengen, zelf te betalen).

Verbouwen en uitbreiden (wie betaalt?)

Constructie en kosten begrenzen mogelijkheden, maar ook de ARBO-kwaliteit voor de thuiszorg.

Zoals het altijd is geweest … ik doe het alleen als ik het zelf nuttig vind.

—————

Ir. Marc Prosman

Intramurale zorg (‘Rietvinck’ en ‘Kulenburg’).

Vernieuwbouw, domotica, healing environment.

Alzheimer: eigen zit-/slaapkamer, gezamenlijke woonkamer en keuken + oude ervaringen c.q. herinneringen oproepen.

—————

Conclusie van prof.dr. J. van Bronswijk

Er is een cultuuromslag nodig:

  1. Wij zijn de ouderen van straks;
  2. Wij willen de regie over ons eigen leven;
  3. Wij hebben te maken met nieuwe regels;
  4. Wij organiseren onze eigen woonomgeving en zorg;

Maar……..

De regelgeving weet dat nog niet

Verhuizen of niet?

Zo lang ikzelf de regie maar houd!!